Informationen in polnischer Sprache verfügbar

Struktura akcjonariatu

PO REJESTRACJI AKCJI SERII F
Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Marek Fryc 450 000 731 725 19,62% 24,17%
Karol Maziarz 450 000 731 725 19,62% 24,17%
MIK Sp. z o.o. 1 095 000 1 265 000 47,74% 41,79%
Pozostali 298 600 298 600 13,02% 9,86%
Suma 2 293 600 3 027 050 100,00% 100,00%